A13:15(Rubrik:)
Allmenings hemman belägne på Långåsen.
Skallerbolet och Sandwijk, Semminghundra härad, Lunda sochn.


(Karttext:)
Siöhagen af godt bete.
Äng.
Skoghz backa består af tall och gran, litet timber.
Ängh.
Gambla galg berget.
Halm siön.
Sandwijk.
Betes haga.
Her ängen.
Skallerbohlet.
Skinaden1 millan Hussby och allmenningen efter 1691 åhrs domb.
Sand jordh.
Betes haga.
Här efter har Husby för häfdat.
Angh2.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Lars Hoffstedt.

Reviderat in januari 1707.


___________________
1Fel för skilnaden.
2Fel för ängh.