A13:16               Notarum explicatio.                                                  Sand-. Mojord. Höö.
                                                                                                    jordh.  tunnor.   
   Skallerbohlet beläget widh häradz skilnaden mellan Erlinge         tunnor.               somar
Litter. och Semminge hundra härader på allmenningen.                 cappor. cappor. lass.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                                                     6.  16.
B. Dhet andra åhret,                                                                     3.  16.        26.
C. Ängh som torparen häfdar, hårdwall,                             6 lass.
                                              starwall,                            10 lass.
D. Her ängen den dhelen som ligger inom allmenningz line-
   en 20 tunland stort á 1 1/2 lass på tunelandet, starwall,  30 lass.
E. På dhet som kommer inom Husby rågång, dito,           14 lass.
                                                                                 ________                              60.
   Åhrliget uthsäde,                                                                       5.                13.
   Höö åhrligen af hårdwall,                                                                                        6.
                           starwall,                                                                                       54.
   Fiske litet uthi Halmsiön.
F. Twenne betes hagar bestå af medelmåttigt bete.
   Skogh och muhlbete nyttias på allmenningen. Inga flere
   lägenheter.
   Sandwijk, ibidem.
AA. Hafwer åker dhet ena åhret,                                                               1.    6.
AB. Dhet anda1 åhrss uthsäde,                                                                  2.
AC. Ängh af hårdwall,                                                                                              3.
   Åhrliget uthsäde,                                                                                    1.  19.
   Höö, ahrliget2 hårdwall,                                                                                         3.

   Skogh inom sina hägnar till wedh och giärdzel sampt litet
   timber skogh. Muhlbete medelmåttigt. Litet fiske uti
   Halmsiön. Inga flere lägenheter.


_________________
1Fel för andra.