A13:23(Rubrik:)
Semminghundratz härad Swähnsbohle och Bährsbohle.


(Karttext:)
Semminghundra allmenning på denna sidan.
Slått.
Engh.
Sandjord.
Swänsbohle.
Bara sand jordh.
Engh.
Sandjordh.
Bärgzbohlz engh.
Bärgzbohle.
Halmsiöön.


Geometrice afmädt och
uthrechnadt pro anno 1688.
J. Strandmann.