A13:25(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Roosta uthi Semminghundradtz
härad.


(Karttext:)
Skarp Sundby ägor stöta här in till.
Fogel Sundha på denne sijdan.
Fogel Sunda engz fiähl.
Sahlby ägor tager emoth på denne sijdan.
Torss Hollm tager här emoth.
Hälge herregårdh på denne kanten.