A13:26b                 Notarum explicatio.                           Tuner. Kappor. Sommar lass.

3. Anders Mattsson 8 öres land, frellsse.
   Ena åhrs uthsäde,                         7 tunnor 5 1/3.
   Andra åhrs uthsäde,                     8 tunnor 21 1/3.
   Wreten till det förriga,                                 20.
                          Åhrligit uthsäde,                              8.       7 1/3.
   Engiarna in alles förutan slotthagan,     21 1/4 lass}
   Slotthagan,                                           7 lass     }                           28.
4. Oluf Johansson 6 öreslandh, accademia hemman.
   Eena åhrs uthsäde,                  5 tunnor 12 kappor.
   Andra åhrs uthsäde,                6 tunnor 16
   Een wret till förrige åhret,                       20 kappor.
                           Åhrligit utsäde,                               6.       8.
   Höö slaget in alles förutan slott-
   hagen,                                                 16 1/4 lass}
   Slotthagen,                                            6.          }                          22 1/4.

   Till denne by finnes ingen notabel skoug
   utan som nogast till gierdzle fång och wedebrand
   på mycket bärgländ och oländig marck, nå-
   gorlunda muhlbete, men bättre när ängiar-
   na släppas till betz.

   Uthi åån som löper emillan Skarsundby, Sahl-
   by och denne by, har tillförende warit lij-
   tet willkor om wåren effter mörtt, men
   nu mer och mer förbygges och igen stängies
   ufan före, der före och intet att rächnas.