A13:27(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Allmunge sochn
och Ysingeby.


(Karttext:)
Prestebordz ägor möther här.
Hagbyy herregårdh tager her emoth.
När denne byssens skough eller ägor ändas möther Allmunbärga herregårdz ägor.


Geometrice afmädt och uträchnadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.