A13:29b(Karttext:)
Elfvegerde egor mötha här med Öhnenge.
Hela dhenna rågången ähr intet rör som uthwijser någon skilnadt uthan om bägge ändarna herskapet waret öfwerens som synes oförgripelig höra allmenningen till.
Wassiön.
Löfsta egor mötha.
Kiär.
Intet rör hela denna rågangen1 igenom.
Har2 skall wara ett rör på Atteberg uth med kerret.
Oxsiön.
Kiär.
Nolansiö.
Ödes åker.
Odes3 åker.
Kiär.
Qvarnmy-ran.
Kiär.
Ett lijtet rör i engz wallen, ned sunket.
Rönäs.
Oxhagen.
Humelbole.
Dam.
Rosslagz wägen.
Strandh.
Gårdens beteshage, skall stå ett rör på ett berg.
Hage.
Ny trä-gård.
Bordus.
Detta rör wijsar efter prickningen och är ett godt rör.
Fursundet.
Ladu gården här.
Rud damm.
Kåhlgård.
Oxhagen.
Killinge holmen.
Rör wijsar efter prickningen.
Lång siön.
Länna gård.
Qvarn.
Man gården.
Trä gårdar.
Hum-blegårdh.
Små star.
Killinge hagen.
Fiählen.
Näcksundet.
Marma landet.
Upsala wägen.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.


______________
1Fel för rågången.
2Fel för här.
3Fel för ödes.