A13:33(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Allmunge sochn,
Håffby och Torslunda torp.


(Karttext:)
Hagby herre-gårdh möther på denne sijdan med sinna ägor.
Wäsby möther på denne sijdan.
Håspitalzjord.
Öster giärdhe.
Kyrk Wässbyy tager emoth på denne sijdan.
Håfbyy.
Wäster gierdhe.
Torslunda torp.
Norwreten.
Söder wreten.


Geometrice afmädt och uthrächnadt aff
undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.