A13:34          Notarum explicatio.                                                                                Tunnor. Cappor. Sommar
                                                                                                                                                        lass.
   Håff beståår aff twenne hemman, 8 örslandh.
A. Eena åhrs uthsädhe uthi wästergierdhe, aff klappor, ler och moojordh,  7 tunnor 18 2/7.
B. Andra åhrs uthsädhe uthi östergierdhe aff moojordh, till                        7 tunnor 27 3/7.
C. Hööslagh uthi engien som ähr starr wallz eng medh hårdwall ibland,        26 lass.
   Åker slåtter,                                                                                             3 1/2.
   Till denne by finnes ingen skough eler wedhbrandh, uthan
   det som inom giädzgårdarna1 i hängnat. Intet fiske.
   Anders Mattzsson 4 örelandh, abatienerat4 cronohemman.
   Ena åhrs uthsädhe uthi wäster gierdhe,                                                  3 tunnor 25 1/7.
   Andra åhrs uthsädhe uthi östergierdhe,                                                    3 tunnor 7 3/7.
   Åhrligitt uthsädhe,                                                                                                         3.  26 2/7.
   Hööslagh uthi engien,                                                                                  13 lass}
   Åker slåtter,                                                                                                 1 1/2  }                      14 1/2.
   Erich Jacobsson 4 öresland, frelsse.
   Ena ahrs2 uthsädhe uthi wästergierdhe,                                               3 tunnor 25 1/7.
   Andra åhrs uthsädhe uthi östergierdhe,                                               3 tunnor 27 3/7.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                                          3.  26 2/7.
   Hööslagh uthi engien, till                                                                          13 lass}
   Åkerslåtter, till                                                                                     1 1/2 lass}                         14 1/2.
D. Torslunda, ähr 1 lijthet hemman.
E. Ena åhrs uthsädhe uthi södherwreten aff ler och moojordh,           1 tunna 25 1/7 cappor.
F. Andra åhrs uthsädhe aff samma jordmån, till                              1 tunna 11 11/14 cappor.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                                          1.  18 13/28.
G. Hööslagh uthi engien, slåtter wallz engh,                                                                                         5.
H. Lijgger och här undher en lijthen såg qwar3 och miöhlquarn, går höst och wår.
   Till detta boställe finnes ingen skough eller muhlbete.


______________
1Fel för giärdzgårdarna.
2Fel för åhrs.
3Fel för qwarn.
4Fel för abalienerat.