A13:35(Rubrik:)
Närdinghundratz härad, Almunge sochn,
Allmunberga gårdh.


(Karttext:)
Till Wäsby tagher här emoth med sinna ägor.
Håffby möther här.
Fladen.
Torslunda torp tager här emoth.
Eng till Wässby.
Krogen.
Udd näss möther på denne sijda.
By engien.
Betz hagar.
Stadinge ägor tager här emoth.
Wreta torpett.
Rossendall.
Pungmyra.
Kogelbohle möther på denna sijdan.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertechnadht pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.