A13:39(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Ununge
sochn och Gåtbohl.


(Karttext:)
Bond torpe.
Myra uthi samma häradh och sochn möther på denne sijdan.
Crono eng, Bondh engien benembd.
Ragebohle möther medh sinn skough när detta torpz skough 1/3 mihl uthi wäster.
Betz haga.
Tuff engien.
Siöömyran.
Ååmyra.
Hollmsiöön.
Koobohl torp grenzar heer till.
Skoug och hijth uth 1/6 mihl uthi öster söderen.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertechnadhe pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.