A13:40            Notarum explicatio.                                              Tunnor. Cappor. Sommarlass.

   Gotbohll är abalienerat cronehemman 1 örs land, böör gifwas
   wederlagh af fru Beata dela Gardies arfwingar.
A. Een åhrs utsäde uthi norgierde af moo och leeriord,
   är                                                                3 tunnor 6 6/7 cappor.
B. Andra åhrs uthsäde af samma jordmohn,            2 : 4 4/7.
        Åhrligt uthsäde,                                                                  2.    24.
C. Höslag uthi ååmyran som är starrwall,                   14 lass }
D. Siööängen, starrwals äng med massbotn1,               8 lass }                      25.
E. Tufängien, starwals ängh, till                                    3 lass }

   Till denne by finnes timber och kohlskoug 1/6 mihl
   i öster söder uth och een tridiedehls mihl. Skiön
   skoug sampt godh muhlbete.
   Lijtet fiskie uthi Holmsiöön.


_____________
1Fel för måssbotn.