A13:41(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Ununge sochn
och Hydinge by.


(Karttext:)
Skiebbo by möther nähr byssens ägor och skough ändas.
Änd och allenast till lijthet wedhbrandh.
Ytter Nääs på denne sijdan.
Rosens herregårdh möther på denne här sijdan.
Steenbake.
Södher engien måswallz engh.


Geometrice afmädt och uträchnadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.