A13:42          Notarum explicatio.

   Hydinge beståår af 3 hemman, 2 frelse och 1 skatte, 12 örsland.
A. Een åhrs uthsäde till desse 3:ne grannarne uthi norgierde,
   klapperjord och swartmylle,                                  15 tunnor 27 3/7.
B. Andra åhrs uthsäde och myckit sugigh och sumpig jord, 12 : 14 2/7.
   Till denne by finnes lijtenn timberskoug men elliest till gierdzel
   fång och wedbrand, med meddelmåtigt muhlbete.
   Måsswalsäng, Åmyran,                                                  15 lass.
   Uthi normyran, starwals äng,                                          18 lass.
E. Söderengen, starwals äng,                                             60 lass.
D. Biörängen,                                                                     4 lass.
   Anders Ersson, 1/2 mantahl 4 örslandh, abalienerat crono.
   Een åhrs uthsäde,                                                         5 : 9 1/7.
   Andra åhret,                                                                 4 : 4 4/7.
   Åhrliga utsädet,                                                                         4.  22 6/7.
   Ängen Åmyran,                                                              5 lass}
   Normyran,                                                                     9 lass}                  34.
   Söder ängien,                                                               20 lass}
   Erich Persson, 1/2 skatte lijka öretahl.
   Een åhrs uthsäde,                                               5 tunland 9 1/7.
   Andra åhret,                                                                 4 : 4 4/7.
   Åhrliga uthsädet,                                                                       4.  22 6/7.
   Åmyran,                                                                         5 lass}
   Söder ängen,                                                                20 lass}                  25.
   Mattz Olufsson, 1/2 mantall lijka oretahl1.
   Ena åhrs uthsäde,                                                      5 : 9 1/7.
   Andra åhret,                                                             4 : 4 4/7.
   Åhrliga uthsädet,                                                                       4.  22 6/7.
   Åmyran,                                                                       5 lass}
   Biörengien,                                                                   4 lass}                    29.
   Söderengien,                                                              20 lass}

___________
1Fel för öretahl.