A13:43(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Knutby sochn och
Nyby.


(Karttext saknas:)


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


Geometice1 afmädt och uthrächnadt
af undertecknadt pro anno 1687.
J. Strandman.


_____________
1Fel för geometrice.