A13:47b(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Knutby sochn och Kumbla by.


(Karttext:)
Broowijken.
Kumbla wijken.
Åsby ägor på denne sijdan, men denne bys eller uthmark ähr till sammans medh Åsby som tager her emoth.
Norr engien.
Jällstaa på denne sijdan.
Sandjordh.
Ler och moo jordh.
Sandjordh.
Sandjord och swartmylla.
Hasellgiehle.
Tarff tager här emoth.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.