A13:48             Notarum explicatio.

   Kumbla beståår aff 3 hemman, 15 1/3 örslandh.
A. Ena åhrs uthsäde norgierde och haselgierde, sandjord och
   swartmylla,                                                                        20 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde uthi wästergierde af leer och
   moojord, till                                                                      16 : 16.
C. Hooslag1 uthi norrängen starwall med måssbatn2,            11 lass.
D. Rödian, starwals äng,                                                      14 lass.

   Denne by är foth om foth, klööf om klööf
   med Åhzby, näst föregående uthi skoug och mark.
   Ähr till denne by lijtet fiskie uthi Geningen.
  Anders Persson hemman 1, 7 örsland är abalienerat
   cronehemman.
   Ena åhrs uthsäde,                                          9 tunnor 4 3/23.
   Andra åhretz dito,                                             7 : 18 13/23.        8.  11 4/3.
   Uthi nor ängien och Harsten,                                  50 lass.
   Åkerlätten,                                                              5 lass.
   Uthi rödian, starwals äng, till                                  14 lass.
                                                                   _____________                        70.
  Anders Ersson, skattehemman 3 1/2, 4 1/6 örslandh.
   Ena åhrs uthsäde,                                      5 tunnor 13 129/138.
   Andra åhretz dito,                                                     4 : 14 3/4.
        Åhrligt uthsäde,                                                                    4.  30 1/3.
   Höslag uthi norängen och Harsteen, till                       31 lass.
   Åkerslåttan,                                                            2 1/3 lass.
                                                                          ____________                   33 1/3.
  Erich Larsson, skattehemman 1/2, 4 1/6 orsland3, lijka
   med dhet förre i åker och ängh,                                                 4.  30 1/3.   33 1/3.

_______________
1Fel för hööslag.
2Fel för måssbåtn.
3Fel för örsland.