A13:53(Rubrik:)
Närdingzhundratz häradh, Knutby sochn
och Tarfs by.


(Karttext:)
Kumbleby ägor möther på denne sijdan.
Åhsby ägor tager her emoth.
Jällska1 uthi samma sochn och häradh tager här emoth.
Säller-byy proxime.
Lillhagan.
Knuthe by sochns Prestebord tager her emoth.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertechnadhe pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


____________
1Fel för Jällsta?