A13:54             Notarum explicatio.

   Tarff beståår af 2:ne hemman, 16 öres landh.
   Oluf Ersson brukar både dhet abalienerade som
   frelse, skatte berättas wara 3/4 delar i by och abalienerade
   1/4 dehl.
A. Hafwer så uthsäde till både hemmanen uthi östergierdet
   af swartmylle, leer och sandjord, till                                  15 tunnor.
B. Andra åhrs säde uthi wästergierde, swart-
   mylla och öhrjord, till                                                                  11.
   Uthi södergierde till samma årz uthsädhe, swartmylle och leerjord, 6.
         Åhrligt utsäde,                                                                            16.
C. Hööslag uthi stoor ängien aff starwall med måssbåtn
   och fräken ibland,                                                                                         100.
D. Lill hagen, starrwall,                                                                                      15.

   Ingen skoug eller muhlbete utan mäst bruka den ähns1
   wägen som är i träde till muhlbete. Litet fiskie uthi
   siöön Hoo.


_____________
1Fel för åhrs.