A13:55(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Bladhåker sochn och
Bladåkers by.


(Karttext:)
På denne sijdan möther Norrgarne, Ollaby och Ingeska1 ägor.
Löttar gierde.
Rungarna bys och herre gårdz ägor mötha på dässa sijdor.
Nor engien.
Norr gierdhe.
Hampla dhe.
Södher engien.
Söder gierde.
Engzwreten.
På denne sijdan löper så wähl öster råå som dhet wästra uthi siöön Wällen hwarest Broobolle, Huusby och Gislebolle mötha inom hwilka råår all denna bysens skough inne-sluthes.


Geometrice afmädtt och uthrächnadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

_____________
1Fel för Ingesta?