A13:57(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Edzbroo sochn och
Brooby.


(Karttext:)
Åhsby tager här emot medh sinna ägor.
Norrgierdhe.
Giärsta tager emoth på denne här sijdan.
Siöö engien.
Stoor giärdhe.
Betz hagar.
Sandwreterna.
Södher gierde.
Smara proxime.
Öösättra uthi Lyhundratz häradh och Edzbroo sochn på denne sijdan.


Geometrice afmädt och uthrächnadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.