A13:59(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Edsbroo sochn
och Åhszby by.


(Karttext:)
Koobohle och Moran mötha på denne sijdan när skougen ändas.
Brooby uthi samma sochn och häradh möther på denne sijdan.
Giärstan möther på denne sijdan.
Norrgierde.
Åhsen.
Råg täp giehle.
Öster gierdhe.
Siöö engien.
Kyrk siöön.
Swatlöttan.
Lunby tager här emoth.
Her begynes myr engien.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertechnadhe pro anno 1687.
J. Strandman.