A13:61(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Faringe sochn
och Wästerbohle by.


(Karttext:)
Nycklinge1 tager her emoth.
Täby i samma sochn och häradh möther på denne sijdan.
Garp tager medh sinne ägor på denne sijdan.
Småt gran byskie.
Engen.
Solwalla by tager här emoth.


Geometrice afmädt och uthrecknadt
af undertecknadt pro anno 1687.
J. Strandman.(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för Rycklinge?