A13:62        Notarum explicatio.

   Wästerbohle består af twenne hemman, 7 öreland, hwaraf är abalienerat
   cronohemman 3 1/2 öresland til herr Johan Fleming.                           tunnor. kappor.
A. Eena åhrs uthsäde beståår af mojord och örr ibland, uthi wästergierde, 11.
B. Andra åhrs uthsäde uthi östergierde af samma jordmåån,                        8.    4.
C. Hööslag uthi stoorengien af starrwall,                                                  28 lass.
   Uthi lille engien och starrwall,                                                                  8 lass.
  Olof Nillson, 1/2 mantahl 3 1/2 öresland abalienerat cronohemman.     tunnor. kappor.
   Eena åhrs uthsäde,                                                                                 5.     16.
   Andra dito,                                                                                            4.       2.
      Åhrligt uthsäde,                                                                                                  4.  25.
   Hööslag uthi store engien,                                                                     14 lass.
   Hööslag uti lille engien,                                                                            4 lass.                  18.
  Johan Erichson, 1/2 mantahl och 3 1/2 öresland, lijka jord i åker och eng,                  4.  25.  18.

   Til denne by finnes allenast lijtet til weedebrand. Myket ringa
   och trång muhlbete.