A13:63(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Faringe sochn och
Faringe by eller Kyrkbyn.


(Karttext:)
Här möther Krok-bohle.
Lundhbyy möther på denne sijdan.
Wäster engien.
Öster engien.
Täby uthi samma sochn.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertächnadhe pro anno 1687.
J. Strandman.