A13:64             Notarum explicatio.                                                              Tunnor. Kappor. Sommar-
                                                                                                                                         lass.
   Färinge by består af 3 hemman, 16 öresland.
A. Eena åhrs uthsäde i wästra gierde, swartmylle,                            19 : 13 5/7.
B. Andra åhrs uthsäde uthi östergierde, af sand med leerjord ibland, 19 :  9 1/7.
C. Hööslag uti wästre engien, af starrwald med måssbottn,                   40 lass.
D. Måsswalz eng, öster engien, til                                                         20 lass.

   Til denne by finnes små skoug af tall til 1/4 mihl nor uth, som
   chartan uthwijser.

   Tomas Person, 1 mantahl 8 öresland, berättades wara abalienerat
   crono.                                                                                  Tunnor.
   Ett åhrs uthsäde,                                                                           9 : 22 6/7.
   Andra åhret,                                                                                 9 : 20 4/7.
          Åhrligt uthsäde,                                                                                      9.    21 5/7.
   Hööslag uthi wästre engien,                                                            20 lass.
   Östre engien,                                                                                 10 lass.                      30.
   Johan Tohmasson, 1/2 frälse 4 örslandh.                               Tunnor. Kappor.
   Uthsädet ena åhret,                                                                       4 : 28 4/7.
   Andra åhretz utsäde,                                                                     4 : 27 4/14.
        Åhrligt uthsäde,                                                                                        4.    28.
   Hööslag i wästre engien,                                                                 10 lass.
   Östre engien,                                                                                    5 lass.                     15.
  Johan Mårtenson, 1/2 frälse 4 öreslandh lijka skatt och ägor som nästföre-
   gående,                                                                                                         4.    28.      15.