A13:65(Rubrik:)
Närdinghundratz häradh, Faringe sochn
och Österbohlby.


(Karttext:)
Damråningen.
Engh.
Nyrydia.
Engh.
Lundhby möther på desa sijdor medh sinna ägor.
By engien.
Här möther Berga bys ägor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undhertechnadhe pro anno 1687.
J. Strandman.