A13:66            Notarum explicatio.

   Österbohlby beståår af 3 hemman, 10 örslandh.
A. Ena års uthsäde till heela byn uthi wästergiärdet,
   af swartmylla med sandhjord iblandh,                   12 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde i östergierde, samma jordmon,  14.
C. Höslag uthi wäster ängen af starwals äng
   med nyrydia, starrwals äng,                                      58 lass.
  Erich Matzon, skattehemma 1/2, 5 örslandh.
   Ena ars1 uthsäde,                                                   6 tunnor.
   Andra åhrs dito,                                                     7.
         Åhrligt uthsäde,                                                                 6.  16.
   Een lijten wreet up i skogen och
   höslag uthi wästerängen,                                          16 lass.
   Nyrydia,                                                                 15 lass.
   Åkerslåter,                                                                4 lass.                   29.
  Erich Persson, hemman 1/2,  2 orslandh2.
   Ena åhretz uthsäde,                                               2 : 12 4/5.
   Andra åhrs dito,                                                    2 : 25 3/5.
             Årligit uthsäde,                                                               2.  19 1/5.
   Höslagh in alles,                                                                                       11< >.
  Bothe Cristensson, hemman 1/2, 3 örslandh abaliene-
   rat cronehemman.
   Ena års uthsäde,                                                    3 : 19 1/5.
   Andra åhretz dito,                                                  4 : 6 3/5.
          Åhrligt uthsäde,                                                                 3.  28 9/10.
   Höslag in alles,                                                                                         17< >.

   Till denne by finnes slått myror up i skougen
   som när torr är kan bärgas och dess emillan
   intet. Nödtorfftig skoug i öster ifrån byn
   om 1/2 mihl.

_________________
1Fel för års.
2Fel för örslandh.