A13:73(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Börknääs uthi Frötuna sochn, Lyhunrad
häradh.


(Karttext:)
Allt omkringh Biörnnö herregårdhz ägor och torp allt om kringh medh många andra uthengiar och fiählar som långt in uthi landz bygden boo.
Till detta Biörknääs, ingen skough eller uthmark.
Millingholms engiar liggia här emillan.
På denna sijda och Biörnö ägor.
Biörköö torpet.
Wretes dito.
Wretes eng.
Nordroon denna engien.
Dito nordron.
Sallt siön.
Norrtällie stads engiar tager här emoth.


Afmedt och uthrechnadht
af undertechnadhe 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.