A13:74               Notarum explicatio.                                                                                                            Åhrligit uth-
                                                                                                                                                                       säde.
                                                                                                                                                      Tunnor. Cappar. Sommar-  
    Biörknäs.                                                                                                                                                                  lass.
A. Stubbackwreten af örrjord, grus med lijthet swartmylla iblandh,                       2 tunnor 2 cappar.
B. Obruckat åker af örr och swartmylla,                                                                   2 tunnor 6 dito.
C. Heem wreten af swartmyhla och örrjordh och lijtet jessjord öfwerst uthi wreten, 4 tunnor 10 dito.
D. Nårrengz wreten aff swartmyhla och örrjordh,                                                                 16 dito.
                                                                                      Åhrligit uthsäde,                                              4.    17.
         Ängiarna.
E. Stumbel engien, starrwallz engh med måssbåttn, 3 lass}
F. Gårdhzhagen aff skiönwall,                                6 lass}                                                                                        14.
G. Fiählen, af hårdhwall,                                        5 lass}
G. På Seensiöö, engh slåth på een udda, af hårdwall, 1 lass,                                                                                        1.

   Här till finnes ingen skough eller muhlbete. Uthan niuther sin tarffskough på Håthöö
   herregådhz1 ägor. Hafwer ey heller något fiskie fast det stötter till
   siöön uthan på herregårdz sijdan.


_________________
1Fel för herregårdhz.