A13:79a           Notarum explicatio.                                      Åhrigit1.     Höö-
                                                                                    uthsäde.     slagh.
   Håthöö uthi Lyhundratz                                        tunor. cappor. somar-
   häradh och Frötuna sochn.                                                          lass.
A. Håthöö herregårdh består af fohrn tree
   crono hemman men inga wissa öhre tahl
   eller något skifte.
B. Ena åhrs utsäde uthii östergiärde af swart
   mylla oxh sandh medh öhriord iblandh,   5 : 28.
   Till wreeten af detta åhr,                           9 4/7.
C. Stubboda wreeten, moo klapper, swart myl-
   la till detta åhr,                                       1 : 20.
D. Andra åhrs uthsäde uti norgiärde,
   swart mylla och moiordh,                       4 : 20.
E. Ähn samma åhr, utsäde uti knecht giärdet
   af moo och öriordh,                               3 : 18 3/7.
        Åhrliget utsäde,                                                 8.

       Engiarna.
F. Hööslagh Brunäs engien.
   Starrwalz engh,                                      20 lass.
G. Giättnäset af små starr och hårdwal,       5 lass.
H. Kärret af starrwall och måsbotten,        24 lass.


J. Pärs engien, hårdwall och starr blandh
   skogz backar,                                        14 las.
K. Siöö hagen af små star,                        18 lass.
L. Norr engien, hårdwalz engh
   2/3 dell och 1/3 dell starr,                        50 lass.
                                        ___________________                        131.

   Till denna gårdh finnes goodh skogh
   till timber, weedh skough och eeck, lööf och
   hassell skough. Godh muhlbeete. Är och till
   denna gårdh gott fiske så höst som wåhr
   och tämmerligh gott idh fiske om wåhren
   så till eget behoof som till salo, sampt
   och winter noth.drächt.

_________________
1Fel för åhrligit.