A13:79b(Rubrik:)
Geometrisk charta oppå Håthöö herregårdh belägen uthi Lyhundratz häradh
och Frötuna sochn.


(Karttext:)
Torstenboda på denna här kanten.
Skiönwall.
Tallskough.
Kier.
Starwall.
Flyy.
Skiönwallz engh.
Starwallz eng.
Norr engien.
Öfwermaren.
Måswalz engh.
Stenbake medh få eckar.
Rör maren.
Engh.
Tall och granskough.
Rör.
Medelmåtig timberskough, my bärgländigh mark.
Rör.
Rör.
Tun starwalz eng på bäggie sidor om bäcken.
Siööhagen.
Stalgåhlen.
Ekar, tallar och granar.
Muttsundan och Spillders bodha möthe här.
Knechtnäshollmen.
Godh timberskough.
Stubboda tager her emoth.
Knechtnäsgerde.
Gietnässwijken.
Godh skough.
Tall, gran och biörkskough.
Godh skough.
Brunäs engien.
Gietnäsängen.
Röörwass.
Kiär.
Fiählsundz hollmen.
Leermaren.
Gran och tallskough.
Hästholmen, gambla swidibrenne.
Munckholmerna.
Swenshollmarna.
Gran och tallskog.
Äskielz hollmen.
Stora Salltsiöön och Furusundz fiärden tager här emoth.


Afmädt och uthrechnadt aff under-
technadt anno 1690.
J. Strandman.