A13:86        Notarum explicatio.

Åckeren bestående uthi små wreter som brucket, så wähl som
hammar, smederna och dee andra bruukzfolket possidera.
Bestiger till åhrligit uthsädhe af leer och sandjordh,   3 tunnor 30 cappor.   3.  30.
Engierna till bruckz sätegårdher består af hårdh och starwall, till     .
Liggiandes och här under een crono engh, Kuggwallz engien
benembd, om        lass höö slagh, hwarföre betalles till cronan 1/2 mantahl
uthlagor.