A13:85

(Rubrik:)
Geometrisk charta öfver Orttala masvgn som är afmät anno 1688
uti Lyhundra härad.

(Karttext:)
Maswgnen
Wattnet faller hith ur den andra siöön wijd pass 3 alnar fall
Ööddsundzfiärden
Affattat aff vndertechnadhe pro anno 1688 J. Strandman
Schala ullnarum