A13:87(Rubrik:)
Lyhundratz häradh, Carlzkyrkia sochn och
Rislinge by.


(Karttext:)
Carllösa herre gårdz ägor möta.
Kåhlmatz wreten.
Närmmans wreten.
Hägnan.
Steenstadh herre gårdh möther på denne sijda.
Qvarnwreten.
Skougzbacka.
Skiön wallz eng med starrbottn.
Gårdz hagan.
Hagevreten.
Siunk engen.
Söder  Jer-san möther.
Hägnen.
Öster giärde.
Stoor engen.
Noran tager här emoth medh sina ägor.
Lill siöön.


Geometrice afmädt och uth-
rehnadht af underteknadt pro anno 1687
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.