A13:89(Rubrik:)
Lyhundra härad, Carlskyrkia sochn och Car-
lösa by.


(Karttext:)
Aspesundz ägor möta.
Betes haga.
Eng.
Broo siön.
Sebende ägor möta.
Carlösa.
Eng.
Rislinge ägor möta.
Stensta åker fiäll.
Reslinge äng.
Eng.
Stensta ägor möta här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Förfärdigad af Lars Hoffstedt vid pass 1690.

Reviderad in januari 1707.
            A.A.