A13:90               Notarum explicatio.                                                Leer och.  Swart-.      Sidlän-.       Höö af .
                                                                                                  klapper.    mylla.         digh ler-.     hardwall1.
                                                                                                  jordh.                          jordh.         sommer.
                                                                                                  tunnor.      tunor.         tunnor.        lass.
                                                                                                  cappor.     cappor.       cappor.
   Carllösa, anslaget till rust håldh för herr häradz höfdingen Lars
   Wält.                                                                                    1:a graden. 2:dra graden. 3:die graden.
   Åhrliget uthsäde af hwart slagz jordemohn,                               8.  8.         9.               4.                74.
   Ingen skogh eller uthmark, ey heller fiske, komma fuller med
   en liten kihl i Broo siön men kan intet räknas för
   fiske. Inga flere lägenheter.


_______________
1Fel för hårdwall.