A13:91b(Rubrik:)
Lyhundra härad, Söderby sochn och Södermarium.


(Karttext:)
Normariums ägor möta här.
Prästegårdens ägor möta här.
På denne sidan är skogen.
Engh till no 2.
Linda.
Swart mylla med klapper sten.
Engh.
Wågh siön.
Betes haga.
Swart mylla med klapper sten.
Skogh af små tall och gran.
Betes haga till no 7.
Seebende ägor möta här.
Betes haga.
Kiärr.
Betes hängnar.
Betes haga.


Lars Hoffstedt.
förfärdigad wid pass 1690.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.