A13:93b(Rubrik:)
Lyhundra härad, Söderby sochn, Bröllunda by.


(Karttext:)
Slåtter haga.
Slåtter hangne.
Ängh.
Sand jord.
Sand blanda moojord.
Äng.
Torp.
Lerjordh.
Äng.
Sand jord.
Påhl hagan.
Brolunda.
Sand jordh.
Löss sandjord.
Sandjordh.
Lerjordh.
Bro siön.
Stor ängen.
Mojord.


Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.