A13:94           Notarum explicatio.          Lenjordh. Mojordh. Sand-.  Hårdh-. Star.
                                                                                       jordh.    wall.      wall.
                                                         tunor.      tunor.      tunnor.      somar       
                                                         cappor.   cappor.  cappor.      lass.
   Brölunda består af 2 heman lika stora i bya måhl.
Litter.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,             8.  20.                 12.  16.
B. En wreet till samma åhr,                               24.  24.
C. Twenne wreetar wedh byn,                                                18.
D. En wret der samma städes,                                 10.
E. Dhet andra åhrs uthsäde,                  4.    8.                 16.  11.
F. Stor ängen,                                                                                  30.
G. Påhl hagan,                                                                                          6.
H. Stumel sweden,                                                                             7.
J. Ängen Sorkan kallat,                                                                      2.
                          Torpen.
aa. Myrbyn hafwer åker dhet ena åhret,                             1.  16.
ab. Dhet andra åhret,                                                         1.  14.
ac. Ängh till,                                                                                       2.
ac. En slåtterhaga nordan för torpet,                                                    2.
   En äng på Wijkz ägor,                                                                             4.
   Åhrliget uthsäde,                                                             1.  15.       2.    4.
ad. Kronbergh hafwer åker dhet ena,                                 1.  25.
ae. Dhet andra åhret,                                          2.  12.
af. Ängh wedh torpet,                                                                                 3.
   Ängh på Wikbyz ägor,                                                                             4.
    Åhrligit uthsäde,                                             9.    6.          28 1/2.           7.
ag. Ladhe torpet hafwer åker dhet ena åhret,                      1.  16.
ah. Dhet andra åhret,                                                          1.  20.
ai. En liten lätter1 haga wedh torpet,                                                      1.
ak. En ängh wedh Påhl hagan,                                                                     8.
al. En slåtter hängne nordan för torpet,                                                         2.
    Åhrliget uthsäde,                                                                   1. 18.    1.    2.
   Åhrliget uthsäde på hela byn medh torpen,      6. 14.  2. 24.  18. 14.  47.  40.
No.              Grannarna.
1. Opgården hafwer aker2 till åhrligt uthsäde med torpen,
2. Nedra gården hafwer åker åhrligen,              3.  7.  1. 11 1/2. 9. 7.  23 1/2. 20.
   Betes hagarna bestå af medelmåttigt bete.
   Skoghen består af tall och gran till nöd-
   torfftigt gärdzel och wedebran.
   Fiske i Bro siön medelmåttigt. Inga
   flere lägenheter.


_________________
1Fel för slåtter??
2Fel för åker.