A13:95(Rubrik:)
Lyhundratz häradh, Söderby sochn och Nor-
marium och Boheet1.


(Karttext:)
Nor engien.
När denne bys skough ändas tager Söderby prestebordh emoth.
Sanneby ägor möther på denne sijdha.
Qwarn swidia.
Lill nor engien.
Kar rud dun.
Igelsiöö wreten.
Betzhaga.
Wäster swidien.
Storhägn.
Betzhaga.
Öster engien.
Bohle engien.
Wåg siöön.
Söder Marium på denne sijdan.
Petbohle tager här emoth.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undhertechnadhe pro anno 1687
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för Bohlet?