A13:96
   Notarum explicatio.                                                                Tunnor. Cappor. Sommarlass.

   Normarium består aff 3 hemman.
A. Een åhrs uthsäde uthi norrgierde af  moo och klapperjord, 27 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde uthi södergierde af samma jordh,         29 tunnor.
C. Österängien, starwals ängh medh måssbåtn,
D. Wäster sweden, skiönwals ängh, till
E. Qwarn swedien, skiönwals ängh,
F. Höslagh uthi Degerruden, starwalls ängh, till
   Een äng up uthi skougen, Starsätra benembd,
   Till denne by finnes ingen timberskoug uthan till kåhl
   skoug som kan räckia till 3 åhrs tijdh eller högsta 4 sampt
   wedbrandh, skiön muhlbete.

1. Lars Matzson skatte 1, 5 2/3 örslandh, ligger under Oluf
   Starnflychts änkia.
   Ena åhrs uthsäde,                                                         9 : 14 2/3.
   Andra,                                                                         9 : 23 2/3.
      Åhrligt uthsäde,                                                         9.  19 1/6.
   Österängien,                                                                 20 lass.
   Wästerswedian,                                                           7 1/4.
   Qwarnswedia,                                                              7.
G. Norhägnen,                                                                 1 3/4.
H. Stegsättra,                                                                   1 3/4.
J. Degerruden,                                                                 6.
   Effter proportion uthi håagen,                                        2 lass.
                                                                                      _________                         45 3/4.
2. Anders Mårtensson och Anders Ersson, 7 1/3 örslandh skatte.
   Ena åhrs uthsäde,                                             12 tunnor 12 cappor.
   Andra dito,                                                       13.            9 1/3.
    Åhrligt uthsäde,                                                                                12.  26 2/3.
   Höslag in alles,                                                                                                         55  ?/4.
3. Anders Matzson är abalienerat cronehemman 1/2 mantahl.
    3 örslandh.
   Ena åhrs uthsäde,                                             5 tunnor 2 cappor.
   Andra åhrs uthsäde,                                          5 : 14.
       Åhrligit uthsäde,                                                                               5.    8.           22.
K. Bohlet beståår af 3 1/3 örslandh, hwilka är abalienerat
   cronehemman.
   Ena års uthsäde i skiffte med Sudermarium, aff
   moo och klaper jordh,                                             2 tunnor.
L. Samma åhret uthsäde i öster wreten,                       2 : 26 2/3.
   Andra åhretz dito i skiffte med bemälte bönder aff
    samma jordh,                                                         2 : 6 2/3.
M. Uthsäde uthi wästerwreten aff klapper och moojord, 4.
   Åhrligt uthsäde,
N. Bohlsängen maswals1 äng, till                                    10 lass.
   En äng i lag med Sudermarium, till                                 6.
   Kierlöten af starwals höö, till                                       1 1/3.
                                                                               ________________                         17 1/3.
   Till denne by eller gård finnes ingen skoug utan allenast
   gierdzell och wedebrand,. Medelmåtigt muhlbete.


_____________
1Fel för måswals.