A13:97


(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Lundby uthi Lyhundratz häradh och
Mahlsta sochn.


(Karttext:)
Mahlsta bys ägor på denne sijdan.
Under skären möther här.
Starwalz engh.
Betzhage.
Små gran, tall och löfskough blandh bärgh.
Grunjordh.
Trää-gård.
Lillgierde lerjordh.
Himby möther här emoth.
2 små squalt quarnar.
Moo och örjord.
Steenruddun.
Hård och starwallz eng af godh wext.
Nyengien.
Bärby ägor möther på denne här sijdan.


Äffmädt och uthrechnadt aff
undertechnadhe in anno 1690
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.