A13:99b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Mählsta by uthi Mählsta
sochn, Lyhundradh häradh.


(Karttext:)
Slänningen.
Starrwallz eng medh måssbottn, mykit sank.
Flyengh af groff starr och måssbottn.
Fly.
Wällingsö tager emoth på denne sijdan.
Små byskie och sankt.
Flyyhägns bärget.
Eng.
<   >ndra med sina ägor taga her emoth.
Betz haghe.
Lundby i samma sochn och häradh möther på denna sijdan.
Norrhägnan.
Gammal åker.
Engh.
Kyrksiön.


Afmädt och uthrechnadh
af undertechnadhe, 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.