A13:103b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Huusby belägen uthi Lyhun-
dratz häradh och Huusbyskiedere sochn.


(Karttext:)
Remsiöö boerna på denna här sijdan.
Betzhaga.
Kiär omkull.
Sättra tager här emoth.
Denna uthmarck består allenast aff små grannskough till giärdlefångh och ey fulkombligh wedbrand, någorlunda muhlbete.
Betzhaga.
Syningeby på denne sijdan.
Betzhaga.
Betzhaga.
Starrwallz engh.
Hohlkiär.
Kiärr.
Sunsta på denne sijdan.
Wahlby möther på denne sijdan.
Kiär.
Kiär.
Starrwalz engh.
Torp.
Huusby byy.
Kåhltäpor.
Wahlby fiälen.
Her engien benembd.
Wäster engien.
Säthuna by uthi samma sochn och häradh möther här.
Päningby tager här emoth.Afmädt och uthrechnadt af undertechnadh
anno 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.