A13:104(Beskrivning:)                                                                                                                                                                        Höslagh.
NotaBene. Herr leutnantens hemman, lijka stort som dee andra,                                                          11 tunnor 12 kappor, 55 1/4 lass.
Herr befallningzmannens Hagens hemman åhrliga uthsäde, af samma jordmon som no 2 är specificerat, 11 tunnor 12 kappor, 55 1/4 lass.
Herr commissariens Korssbergh, sammaledes uti åker och engh sampt öretahl,                                     11 tunnor 12 kappor, 55 1/4 lass.