A13:105(Rubrik:)
Lyhundratz häradh, Huusby sochn och Sätuna by.


(Karttext:)
Sunsta herre gård tager her emoth.
Lomaren.
Huusby proxime.
Små gran och tallskough.
Huusby kyrka.
Småskough.
Lyby möther på denna sijdan.


Geometrice afmädt och uträcknat
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.