A13:107(Rubrik:)
Lyhundrat härad, Huusby sochn och Torwalla by.


(Karttext:)
Penninge by möther medh sinna ägor på denne sijdan.
Fröö-hambra by möther.
Hörer under Öösby och Mählby.
Nygårdz hägnen.
Löttan.
Kiäret.
Lars Gåhle tager her emoth.
Tääby möther på denne sijdan.


Geometrice afmädt och uträcknat
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.