A13:113(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Normalma uthi Estuna sochn
och Lyhundradz häradh.


(Karttext:)
Swan-bärga på denne sijdan.
Engh i bland ekar och hasellbuskar.
Siön Järken.
Starrwallz engh.
Starrwallz engh.
Skiäre.
Hwijt-siöö herre gård möther her.
Ekskough.
Starwallz engh.
Eckskoug och hasellbuskar.
Hårdwallz engh.
Sand, swartmylla och klapporjordh.
Denna uthmark ähr allenast bestående af små tall och grannar och små biörkar iblandh och några fåå eckar.
Grun moo och örjordh.
Sand, swartmylla och leera.
Gambla swidie bränner.
Södermallma på denne sijdan.


Afmädt och uthrechnadt
af undertechnadhe 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.