A13:115a(Invikt flik:)
Lars Hoffstedtz.
55.
Vid år 1690.
Reviderad in januari 1707.
A. A.